Công dụng cọ sơn trong những công trình xây dựng trang trí