[ Tự Sơn Nhà ] Nên sử dụng cọ sơn hay cọ lăn sơn ( Rulo )